Valašské muzeum

 

Valašské Muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se nachází přibližně 150m od hotelu HORAL a jedná se o unikátní centrum lidového stavitelství, které bylo založenov roce 1925. Tato kulturně-přírodní památka, jejíž návštěvnost je srovnatelná s návštěvností Pražského hradu, umožňuje v koncepci "živého muzea" předvádět tradiční řemesla, pěstovat původní plodiny i chovat tradičním způsobem dobytek.

Valašské muzeum se člení na 4 areály. 3 areály jsou svázány v jednom komplexu, a rozkládají se na ploše v Rožnově pod Radhoštěm (150m od hotelu HORAL), 4. areál se nachází ve vzdálenosti 20km od hotelu Horal, v horské oblasti Pusteven, kde se mimo jiné nachází i řada lyžařských středistek a turistických tras.

 

 Valašské Muzeum se člení na 4 části:

 

  • Areál Dřevěné městečko

Je nejstarším a nejnavštěvovanějším areálem Valašského muzea v přírodě. Bylo otevřeno roku 1925 a je dokladem toho, jak lidé žili na malém městečku v období od poloviny 19. století až po první čtvrtinu století dvacátého. V době hlavní sezóny zde probíhají každý víkend folklorní a řemeslné programy. Dřevěné městečko je také dějištěm několika folklorních festivalů.

  • Areál Mlýnská dolina

Mlýnská dolina je nejmladším areálem Valašského muzea v přírodě. Byla otevřena v roce 1982. Jsou v ní sdruženy dodnes funkční technické stavby převážně na vodní pohon. Prohlídka areálu je možná

pouze s průvodcem a trvá 45 minut. 
Valcha, mlýn a pila jsou kopiemi objektů z Velkých Karlovic. Lisovna oleje je původní stavbou z 18. století. Hamr je rekonstrukcí provozu z Ostravice. S výjimkou lisovny jsou všechny mechanismy poháněn

y vodní silou. V objektu Vozovny z Ostravice je instalována expozice „Dopravní prostředky na Valašsku“. Výstava představuje svým zaměřením různé formy dopravních prostředků, které se využívaly v zemědělství, lesnictví, obchodní činn

osti, dopravě osob a v rámci dalších živností a řemesel. Od roku 2008 je areál Mlýnské doliny rozšiřován o nové objekty – obytný dům z Trojanovic, Kovárnu z Horní Lidče a stodolu z Velkých Karlovic – Podťatého.

  • Areál Valašská dědina

Valašská dědina je nejrozsáhlejším areálem Valašského muzea v přírodě. Hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn a kovárna jsou umístěny v krajině, která svou členitostí připomíná mnohé vesnice na

úbočích Beskyd. Prohlídka s průvodce je pouze na objednávku a trvá 120 minut. 
První objekty byly postaveny v roce 1962, areál zpřístupněn od roku 1972. Interiéry obytných domů zachycují způsob bydlení od poloviny 19. století v různých sociálních vrstvách. V průběhu roku se zde konají programy, oživující staré způsoby hospodaření. Políčka, zahrádky a ovocné stromy připomínají pěstování starých plodin. Během prohlídky se lze setkat s řadou domácích zvířat i stádem ovcí.

  • Areál Pustevny

Pustevny - současný areál staveb na Pustevnách je tvořen objekty Libušín, Maměnka, Pustevenka a Valašská zvonice. V roce 1999 byla dokončena rekonstrukce objektu Libušín a Valašská zvonice.V roce 2003 byl po rekonstrukci uveden do provozu i hotel Maměnka. V letech 1897 – 1899 byly tyto stavby, včetně interiéru realizovány podle návrhů architekta Dušana Sama Jurkoviče a stavitele Michala Urbánka ze Vsetína na objednávku Pohorské jednoty Radhošť.

V roce 1995 se stává vlastníkem areálu na Pustevnách stát s právem hospodaření pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Pro záchranu objektů na Pustevnách byly tyto objekty prohlášeny za Národní kulturní památku a spolu s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tvoří ojedinělý památkový celek na severovýchodě České republiky. Všeobecný popis Valašského muzea v přírodě: Valašské muzeum v přírodě bylo zřízeno za účelem získávání, shromažďování, uchovávání, evidování, odborného zpracovávání a zpřístupňování veřejnosti sbírek muzejní povahy. Muzeum shromažďuje sbírky k dějinám lidové kultury, národopisu, řemesel a zemědělství, se zvláštním zřetelem na dějiny lidové architektury z moravských a slezských regionů. Chová původní plemena hospodářských zvířat a pěstuje původní odrůdy zemědělských plodin. Dokumentuje život a kulturu krajanů, vede genealogickou kartotéku rodů, pocházejících z regionu Valašska. Muzeum dále spravuje odbornou knihovnu, filmotéku, videotéku a fotografický aktiv.Pořádá kulturní a vzdělávací programy, přehlídky a festivaly vyplývající z předmětu činnosti. Spolupracuje se zájmovými sdruženími a vědeckými společnostmi.

 

 

u století dvacátého. V době hlavní sezóny zde probíhají každý víkend folklorní a řemeslné programy. Dřevěné městečko je také dějištěm několika folklorních festivalů.

  • Areál Mlýnská dolina

Mlýnská dolina je nejmladším areálem Valašského muzea v přírodě. Byla otevřena v roce 1982. Jsou v ní sdruženy dodnes funkční technické stavby převážně na vodní pohon. Prohlídka areálu je možná

pouze s průvodcem a trvá 45 minut.
Valcha, mlýn a pila jsou kopiemi objektů z Velkých Karlovic. Lisovna oleje je původní stavbou z 18. století. Hamr je rekonstrukcí provozu z Ostravice. S výjimkou lisovny jsou všechny mechanismy poháněn

y vodní silou. V objektu Vozovny z Ostravice je instalována expozice „Dopravní prostředky na Valašsku“. Výstava představuje svým zaměřením různé formy dopravních prostředků, které se využívaly v zemědělství, lesnictví, obchodní činn

osti, dopravě osob a v rámci dalších živností a řemesel. Od roku 2008 je areál Mlýnské doliny rozšiřován o nové objekty – obytný dům z Trojanovic, Kovárnu z Horní Lidče a stodolu z Velkých Karlovic – Podťatého.

  • Areál Valašská dědina

Valašská dědina je nejrozsáhlejším areálem Valašského muzea v přírodě. Hospodářské usedlosti, salašnické stavby, mlýn a kovárna jsou umístěny v krajině, která svou členitostí připomíná mnohé vesnice na

úbočích Beskyd. Prohlídka s průvodce je pouze na objednávku a trvá 120 minut.
První objekty byly postaveny v roce 1962, areál zpřístupněn od roku 1972. Interiéry obytných domů zachycují způsob bydlení od poloviny 19. století v různých sociálních vrstvách. V průběhu roku se zde konají programy, oživující staré způsoby hospodaření. Políčka, zahrádky a ovocné stromy připomínají pěstování starých plodin. Během prohlídky se lze setkat s řadou domácích zvířat i stádem ovcí.

  • Areál Pustevny

Pustevny - současný areál staveb na Pustevnách je tvořen objekty Libušín, Maměnka, Pustevenka a Valašská zvonice. V roce 1999 byla dokončena rekonstrukce objektu Libušín a Valašská zvonice.V roce 2003 byl po rekonstrukci uveden do provozu i hotel Maměnka. V letech 1897 – 1899 byly tyto stavby, včetně interiéru realizovány podle návrhů architekta Dušana Sama Jurkoviče a stavitele Michala Urbánka ze Vsetína na objednávku Pohorské jednoty Radhošť.

V roce 1995 se stává vlastníkem areálu na Pustevnách stát s právem hospodaření pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Pro záchranu objektů na Pustevnách byly tyto objekty prohlášeny za Národní kulturní památku a spolu s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tvoří ojedinělý památkový celek na severovýchodě České republiky. Všeobecný popis Valašského muzea v přírodě: Valašské muzeum v přírodě bylo zřízeno za účelem získávání, shromažďování, uchovávání, evidování, odborného zpracovávání a zpřístupňování veřejnosti sbírek muzejní povahy. Muzeum shromažďuje sbírky k dějinám lidové kultury, národopisu, řemesel a zemědělství, se zvláštním zřetelem na dějiny lidové architektury z moravských a slezských regionů. Chová původní plemena hospodářských zvířat a pěstuje původní odrůdy zemědělských plodin. Dokumentuje život a kulturu krajanů, vede genealogickou kartotéku rodů, pocházejících z regionu Valašska. Muzeum dále spravuje odbornou knihovnu, filmotéku, videotéku a fotografický aktiv.Pořádá kulturní a vzdělávací programy, přehlídky a festivaly vyplývající z předmětu činnosti. Spolupracuje se zájmovými sdruženími a vědeckými společnostmi.